Materialism and Happiness - Vlog207

​What is the relationship between materialism and happiness ?

How have the people’s aspirations changed over the years ?

What is the Government doing to address  these aspirations  ?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il-materjaliżmu u l-kuntentizza

 

X’ relazzjoni hemm bejn il-materjaliżmu u il-kuntentizza ?

Kif inbidlu l-aspirazzjonijiet tal-Maltin illum ?

X’qed jagħmel  il-Gvern biex jaqdi dawn l-aspirazzjonijiet ?