Defining wants and needs within a Budget - Vlog181

​What is the difference between wants and needs when it comes to people’s wishes within a budget?
How important is it to take into consideration people’s proposals?
What expectations do people have because of the surplus gained last year and what’s the reality?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infissru d-differenza bejn l-aspettattivi u l-bżonnijiet fi sfond ta’ Baġit
 
X’inhi d-differenza bejn xi jridu u x’għandhom bżonn in-nies meta jasal baġit?
Kemm huwa importanti li l-Ministeru jisma’ u jagħti widen il-proposti tan-nies?
X’inhuma l-aspettattivi tal-pubbliku fl-isfond tas-surplus miksub is-sena li għaddiet u x’inhi r-realtà?