STOCK TAL-GVERN TA’ MALTA 2020 (VI) B’RATA TA’ MGĦAX LI TVARJA

Reference Number: PR200766, Press Release Issue Date: Apr 28, 2020
 

 

Stock tal-gvern ta’ Malta 2020 (VI) b’rata ta’ mgħax li tvarja 
Tħabbir tar-rata ta’ mgħax    
 
It-Teżor iħabbar li r-rata ta’ mgħax tal-istock tal-gvern ta’ Malta 2020 (VI) b’rata ta’ mgħax li tvarja u marbuta mal-Euribor tas-sitt xhur, għall-perjodu bejn id-29 ta’ April 2020 u t-28 ta’ Ottubru 2020 (iż-żewġ dati inklużi), hi ta’ 0.603% p.a. Din ir-rata ta’ mgħax hija bbażata fuq ir-rata tal-Euribor tas-sitt xhur fis-seħħ u ppubblikata t-Tnejn 27 ta’ April 2020 b’-0.147%, flimkien ma’ spread ta’ 75 basis points.  

 

Dan l-avviż qiegħed jiġi maħruġ skont paragrafu 7(e) tal-Prospett li ġie ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tal-14 ta’ Ottubru 2014 taħt in-Notifika tal-Gvern Nru. 1028.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Floating rate Malta government stock 2020 (VI) 
Announcement of the interest rate 
   
The Treasury hereby announces that the interest rate in respect of floating rate Malta government stock 2020 (VI), linked to the six-month Euribor for the period from 29th April 2020 to 28th October 2020 (both dates inclusive), is 0.603% p.a. This interest rate is based on the six-month Euribor as determined and published on Monday 27th April 2020 at minus 0.147% plus a spread of 75 basis points.
 
This announcement is issued pursuant to paragraph 7(e) of the Prospectus published in the Government Gazette of the 14th October 2014 under Government Notice No. 1028.